KH/ØHK Old Boys Veteran

Veteranholdet i det hedengangne KH/ØHK - Team København Håndbold

Se placeringen på Chart.dk

Forside   |    Om KH/ØHK   |    Nyheder   |    Forum   |    KH/ØHK arkivet   |    Kontakt KH/ØHK


Om Københavns Håndboldklub/Østerbro Håndboldklub (KH/ØHK)

- Et rids af historien om fusionen mellem Københavns Håndboldklub og Østerbro Håndboldklub.

 

Håndboldklubben KH/ØHK, i holdfællesskabet Team København, er noget af en størrelse i

københavnsk håndbold. Klubben er en sammensætning af to gamle hæderkronede og

traditionsrige københavnske håndboldklubber.

 

Håndboldklubben 1937 (H 37), stiftedes d. 13. april 1937, og Københavns Håndboldklub (KH)

der blev stiftet d. 5. oktober 1925. Begge klubber havde i alle årene hjemsted på Østerbro i København,

hvorfor de var hinandens ærkerivaler inden for håndbolden i København.

 

I 1985 opstår der fusionstanker, og i H 37 og KH drøftes muligheden for en sammenlægning. Imidlertid

er tiden ikke moden i to så hæderkronede håndboldklubber, og klubfølelsen hos begge klubbers

medlemmer overskygger realiteterne.

 

I april måned 1988 fusionerede H 37 med Boldklubben Borgerdyd (BB), under navnet BB/H 37.

Klubbens navn, BB/H 37, var kun et midlertidigt navn, og i sommeren 1989 blev det på 2

generelforsamlinger vedtaget at skifte navn til Østerbro Håndboldklub (ØHK).

 

Fusionstanker mellem nu ØHK og KH opstår igen i starten af 1990'erne, grundet bl.a. medlemstallene

i begge klubber og økonomiske problemer i KH. Men ikke mindst med muligheden for at skabe en stor

ungdomsafdeling indenfor håndbolden i København. Mandag d. 27. april 1992 fusionerer

Østerbro Håndboldklub og Københavns Håndboldklub under navnet KH/ØHK.

 

I 1994, blot to år efter fusionen, vælger ungdomsafdelingen i KH/ØHK at bryde med seniorafdelingen,

og stifter Håndboldklubben 1994 (HK 94). Dette fører i sidste ende til dannelsen af det nuværende

holdfællesskab, Team København, bestående af håndboldklubberne KH/ØHK (på seniorsiden)

og HK 94 (på ungdomssiden). Begge klubber repræsenteret i holdfællesskabet med hver deres bestyrelse.

 

 

Om KH/ØHK (Team København) Old Boys Veteran

KH/ØHK (Team København) Old Boys Veteranholdet bestod således af en samling spillere,

hvoraf flere havde en fortid i både Håndboldklubben 1937, Østerbro Håndboldklub og

Københavns Håndboldklub. Veteranholdet fik senere hen tilgang af spillere fra

Politiets Idrætsforening og Idrætsforeningen Old Boys.

 

Veteranholdet sluttede sæsonen 2010/11 for bestandig i eget regi. Efterfølgende blev der

etableret holdfællesskab med Håndboldklubben af Aurehøj 1974 (HA 74), under navnet HA 37

Dette holdfællesskab var aktuelt indtil udgangen af sæsonen 2012/13, hvorefter de tilbageblevne

KH/ØHK'erne definitivt 'lagde håndboldskoene på hylden' i år 2013.

 

 

Håndboldklubben på Østerbro anno 2018

I november måned 2018, 24 år efter dannelsen af holdfællesskabet Team København, beslutter

bestyrelserne i KH/ØHK og HK 94 på en generalforsamling at ændre klubbens navn fra Team København

til Københavns Håndboldklub. KH's og H 37's ikoniske gule trøje, fra henholdsvis 1925 og 1937, har

klubben skiftet ud til fordel for en bordeauxrød farve. Du finder klubbens nuværende hjemmeside på adressen: http://www.københavns-håndboldklub.dk.

 

Nedenfor er samlet alle officielle klublogoer, gennem tiden, fra perioden 1925-2018:

Håndboldklubben 1937

Københavns Håndboldklub

BB/H 37

Østerbro Håndboldklub

Københavns Håndboldklub/Østerbro Håndboldklub (KH/ØHK)

Team København (KH/ØHK & HK 94)

HA 37

Københavns Håndboldklub

© KH/ØHK OLD BOYS VETERAN | 2003-2020